EASTER SEMININÁŘ BERLIN 2023

Berlín, 11. - 15. dubna 2023

Velikonoční svátky jsou pro většinu lidí obou klidu, odpočinku a začátku jarního období. Pro karatisty oddílu Moderního sportovního karate Sokol Pardubice to však znamená i každoroční velikonoční Easter seminář MSKA letos konaný v Berlíně. Tento se konal od úterý 11. dubna a byl zakončen mezinárodním turnajem v sobotu 15. dubna 2023. Tento seminář byl z důvodu náročnosti programu pouze pro zkušenější členy, od zeleného pasu, 6. kyu.

Letos se tohoto mezinárodního semináře zúčastnili 2 členové Pardubického oddílu z celkového počtu 10 Čechů z oddílu napříč republikou. Jednalo se o Martina Goláně a mistra Dalibora Mrňávka, I. Dan. Tito se setkali s přáteli z německých klubů MSKA a společně od úterý do pátka cvičili každý den 6 hodin pod vedením mistra Issy Diomansy Koite, V. Dan z klubu moderního sportovního karate v Cáchách.

Program byl převážně zaměřen na 3 body, a to zkrácení a zrychlení technik, zakončení techniky se svedením soupeře na zem za použití karate techniky a v posledním bodě náročnější techniky v provedení ve výskoku. Toto vše mistr Issa bravurně předvedl a vysvětlil, včetně svých vlastních poznatků a rad.

Na konci semináře se po celou sobotu konal turnaj, kde naši dva stateční závodníci byli velice úspěšní i na mezinárodní úrovni. A ty, kterým se po celý týden dařilo a splnili náležitosti ke zkoušce na vyšší pás, nakonec mistr Issa odměnil vyšším pasem.
 

Tabulka umístění ve formách  
Dalibor Mrňávek Contra-Set (C6°) 3. místo
Martin Goláň Quinta-Set (S5°) 3. místo

 

Tabulka umístění ve sparingu a bojích 
Martin Goláň sportovní boj MA (muži absolutní) 1. místo
Dalibor Mrňávek sportovní boj MA (muži absolutní) 3. místo

 

Tabulka nově získaných technických stupňů
Martin Goláň 1. kyu (první hnědý pás)

Celá český výprava včetně dvou Pardubických karatistů (třetí zleva mistr Dalibor Mrňávek, I. Dan a pátý zleva Martin Goláň)


Děkujeme našim sponzorům:

Magistrát města Pardubic Bonafit CityZen