Speciální mítink 2014

Chotěboř, 8. - 9. února 2014

V pořadí druhou akcí tohoto roku, které se účastnil pardubický oddíl karate, byl Speciální mítink moderního sportovního karate uskutečněný v Chotěboři.

Speciální mítink je typ semináře, který je zpravidla určen zeleným a vyšším pasům. Letos však projevili o akci zájem i pasy nižší, a tak byla účast umožněna i jim. Jedním z hlavních cílů cvičení na Speciálním mítinku bylo zaměřit se na explozivnost v jednotlivých kombinacích a navýšit tak efektivnost bojových kombinací při minimální fyzické námaze.

Zpočátku se tak událo při nácviku forem, tedy bojů s imaginárním soupeřem, ve kterých je důležitá především technická část jednotlivých bojových kombinací. Podobným způsobem poté probíhal i nácvik v bojových sériích úderů a kopů s partnery ve dvojicích.

Celý dvoudenní trénink byl zpestřen cvičebními prvky, které na klasických seminářích nejsou tak časté. Cvičenci si tak mohli vyzkoušet i méně běžné typy pádů a kotoulů nebo se uvolnit během mentálního relaxačního tréninku.

Speciální mítink byl zakončen turnajem. Nestandartní seminář si vyžádal i několik nestandartních kategorií, a tak účastníci mohli poměřit své síly mimo jiné i v kategorii Forma absolutní – bez rozdílů pasů, kde sice každý cvičil dle úrovně svého technického stupně, nicméně výsledný počet bodů byl vynásoben tzv. index faktorem, aby bylo možné vzájemné porovnání i se zkušenějšími závodníky. Další nestandartní kategorii tvořil sparing nižších pasů bez rozdílů pasů a pohlaví.

Body z této akce se nezapočítávají do Ligy MSKA-CZ a některé kategorie nebyly plně obsazeny, proto je následující tabulka spíše orientačního charakteru.

Tabulka umístění ve formách
Martin Goláň F1° (prima) 1. místo
Ondřej Vachek F2° (secunda) 1. místo
Josef Jetmar F°3 (tertia set) 3. místo
Jiří Michek F°3 (tertia set) 4. místo

 

Tabulka umístění ve sparingu a bojích
Ondřej Vachek MY+FY+MO (nižší pasy, smíšená kategorie) 1. místo
Martin Goláň 3. místo
Josef Jetmar MG (muži zelení) 3. místo
Jiří Michek MG (muži zelení) 4. místo

Zleva: mistr Adam Knajbl, Jiří Michek, Josef Jetmar, Martin Goláň, Ondřej Vachek a Stanislava Kubešová

Jako vždy i tento speciální mítink přinesl spoustu důležitých informací. Mimo jiné jsme se dozvěděli jak lépe strukturovat naše osobní tréninky, posílit kondici pro boje, anebo zvládnout nervozitu či psychickou zátěž před nástupem do bojiště.


Děkujeme našim sponzorům:

Magistrát města Pardubic Bonafit CityZen