Tréninkový mítink 2019

Vysoké Mýto, 17. - 18. srpna 2019

Ani o prázdninách naši karatisté nelenili a stejně jako v minulých letech jsme se i letos zúčastnili tréninkového mítinku ve Vysokém Mýtě. Zde nás čekal mimořádný a zajímavý program sestavený ze cviků, které se na jiných akcích běžně necvičí.

Hned po příjezdu nám mistr Josef Král II. Dan ukázal cviky s využitím atletického žebříku. Dále jsme trénovali základní údery a podmety se zaměřením na boje. Po pauze nám mistr Radovan Andrle IV. Dan předvedl mírně pokročilejší techniky sebeobrany.

Druhý den jsme začali znova cvičením na atletickém žebříku a následně si pro nás mistr Radovan Andrle IV. Dan spolu s mistrem Josefem Králem II. Dan připravili ukázku použití nevšedních cvičebních pomůcek mezi nimiž byl například tenisový míček pro trénink postřehu nebo rozpojitelné pásky se suchým zipem pro nácvik startů. Ke konci jsme si ještě vyzkoušeli, co jsme si zapamatovali z technik sebeobrany, co jsme se učili minulý den. 


Děkujeme našim sponzorům:

Mana – barvy s.r.o. Ecotex s.r.o. Víno Grim Magistrát města Pardubic Pardubický kraj CityZen