Velká cena města Ústí nad Orlicí

Ústí nad Orlicí, 10. listopadu 2018

Jak někteří možná vědí, kromě MSKA existuje velké množství stylů karate, které se od sebe více či méně liší. A když se lidé, kteří cvičí různé styly, chtějí setkat a zabojovat si spolu, navštíví tzv. externí turnaj. Takže když se naskytla příležitost, nelenili jsme a po dvoutýdenní přípravě, které se ujali naši mistři Adam Knajbl, III. Dan a Pavel Trunec, III. Dan jsme sbalili úbory Gi, chrániče a odvahu a odjeli do města Ústí nad Orlicí, kde se konal Generali Cup o pohár starosty – Velká cena města Ústí nad Orlicí, kde se bojovalo podle pravidel WKF (Světová organizace karate) a kde se závodilo o hodnotné ceny – medaile, poháry, katany a vzácný broušený skleněný pohár. 

 

 


přichystané ceny

Po příjezdu jsme se převlékli a mistr Radovan Andrle, IV. Dan z klubu MSK Polička nám ve zkratce vysvětlil pravidla a zdůraznil rozdíly mezi pravidly MSK a WKF. Poté následovalo dlouhé čekání, neboť první se soutěžilo v katách (formách), kterých se naše výprava neúčastnila, a následovaly mládežnické kategorie, po kterých teprve následovaly naše seniorské.

Naši závodníci nastoupili ve třech kategoriích – podle váhy, BRH (bez rozdílu hmotnosti) a nakonec v týmech.

Turnaj představoval velkou výzvu – zúčastnilo se ho přes tři sta závodníků ze tří zemí, většina z nich byla trénovaná přímo na tento typ zápasů a dokonce se účastnili i bývalí členové reprezentace ČR – ti nejlepší z nejlepších v České republice. 


konkurence byla obrovská


Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem jsme neměli ambice na nějaké zářné výsledky, přijeli jsme si zabojovat a hlavně nabrat zkušenosti do dalších externích závodů. Přesto jsme však nějaké medaile dovezli:  

Tabulka umístění ve sparingu a bojích (kumite)
Eva Lepková Kumite ženy +18 let,
-61kg
2. místo
Výběr MSKA Kumite team ženy 2. místo

Mnohem cennější než medaile bylo však ohromné množství zkušeností a motivace, které jsme získali a které, společně s důkladnou přípravou, využijeme ke zlepšení na dalších externích akcích.


kompletní MSKA sestava


Děkujeme našim sponzorům:

Mana – barvy s.r.o. Ecotex s.r.o. Víno Grim Magistrát města Pardubic Pardubický kraj CityZen